Ngày 7/3, Hiệp hội Ngân hàng đã nhóm họp với các thành viên phía Bắc để thống nhất các phương án xoay quanh các vấn đề biến động trên thị trường hiện nay.