Các ngân hàng phía Nam muốn duy trì lãi suất tuần

Gốc
Đại diện các ngân hàng phía Nam thống nhất vẫn duy trì lãi suất kỳ hạn ngắn, cụ thể là lãi suất tuần.

Tin nóng

Tin mới