Hai ngân hàng hàng đầu Trung Quốc là Ngân hàng Công - Thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng Trung Quốc (BoC) đã đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm 2007, nhờ nguồn thu nhập cao từ lãi suất và các dịch vụ thu phí bù đắp được cho những thiệt hại do cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp gây ra.