(VOV) - Các nghị sỹ Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Yukio Hatoyama từ chức nếu không giải quyết vấn đề di dời căn cứ không quân của Mỹ ở Okinawa vào cuối tháng 5 tới.

Phát biểu tại hội nghị trong phái của mình ngày 25/3, Cựu Bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga cho biết, chính phủ cần phải loại bỏ vấn đề ô nhiễm do căn cứ này gây ra trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, ông cũng cho biết không có tiến bộ nào đạt được về di dời căn cứ Futenma kể từ năm ngoái khi Thủ tướng Hatoyama lên nắm quyền. Ông Nukaga gọi cách tiếp cận của Thủ tướng Hatoyama là một biện pháp ngoại giao yếu kém. Tại một hội nghị của phái khác thuộc LDP, cựu thủ tướng Taro Aso cho biết, chính phủ tiền nhiệm của Nhật Bản đã thảo luận về các lựa chọn này với Mỹ và Okinawa trong hơn 10 năm mới đi đến nhất trí. Ông Aso cho biết chính phủ của Thủ tướng Hatoyama đang làm phương hại đến liên minh Nhật – Mỹ bằng cách tiếp cận gây rối loạn này đồng thời lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Hatoyama nhận trách nhiệm về vấn đề này nếu kế hoạch không được thực hiện vào tháng 5 như đã cam kết./. Tiến Trường (từ Tokyo)