Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các nhà khoa học về với người dân ở nông thôn, miền núi

Gốc

ND - Để tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì và phối hợp các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn - miền núi giai đoạn hai 2004-2010.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123556&sub=72&top=41