Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các nhà sản xuất máy tính tìm cách duy trì Windows XP

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT – Microsoft đã đặt thời hạn cuối cùng cho các nhà sản xuất máy tính bán kèm hệ điều hành Windows XP là ngày 30- 6- 2008. Tuy nhiên một số nhà sản xuất máy tính đã tìm ra mẹo lừa hãng phần mềm khổng lồ này bằng tùy chọn downgrade của hệ điều hành Windows Vista.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120611&sub=76&top=41