Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các nhà tư tưởng hiến kế chống lại sự thay đổi khí hậu

Báo Đầu Tư
Gốc

(CATP) Khi các đại biểu tập trung về Bali, Indonesia để tìm kiếm phương cách mới chiến đấu với sự thay đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống loài người, các nhà tư tưởng hàng đầu cũng đưa ra một số kế sách đáng chú ý.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/12/mlnews.2007-12-03.9734839784