Các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Gốc
Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Quốc vương Vương quốc Thái-lan Ma-hả Va-chi-ra-long-con; Bộ Ngoại giao LB Mê-hi-cô, thay mặt Chính phủ và nhân dân Mê-hi-cô; Bộ Ngoại giao Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a, thay mặt Chính phủ và nhân dân Bô-li-vi-a, đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Quốc vương Vương quốc Thái-lan Ma-hả Va-chi-ra-long-con; Bộ Ngoại giao LB Mê-hi-cô, thay mặt Chính phủ và nhân dân Mê-hi-cô; Bộ Ngoại giao Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a, thay mặt Chính phủ và nhân dân Bô-li-vi-a, đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Hoàng thân Mô-ha-mét Bin Ra-sít An Mắc-tum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng và Toàn quyền Đu-bai thuộc Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và Hoàng thân Mô-ha-mét Bin Day-ít An Na-hi-an, Hoàng Thái tử A-bu Đa-bi kiêm Phó Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang UAE đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện nước CH Ác-hen-ti-na Xéc-gi-ô Mát-xa đã gửi điện chúc mừng.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-nuoc-gui-dien-chuc-mung-lanh-dao-cap-cao-nuoc-ta-641941/