Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Gốc
Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước ta, lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chúc mừng.

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước ta, lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chúc mừng.

* Điện, thư chúc mừng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc: Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a; Nữ hoàng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Ê-li-da-bét Đệ nhị; Tổng thống Đại hàn Dân quốc Mun Chê In; Tổng thống Băng-la-đét Áp-đun Ha-mít; Tổng thống Nê-pan Bi-đi-a Đê-vi Ban-đa-ri.

* Điện, thư chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính: Quốc vương Bru-nây Đa-rút-xa-lam Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a; Thủ tướng nước CH I-ta-li-a Ma-ri-ô Đra-ghi; Thủ tướng Băng-la-đét Sếch Ha-xi-na; Thủ tướng Nê-pan K. P. Sác-ma Ô-li.

* Điện chúc mừng Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ: Chủ tịch Hạ viện CH Ca-dắc-xtan Nu-lan Ních-ma-tu-lin.

* Điện chúc mừng Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân: Phó Tổng thống Ấn Độ Ven-cai-a Nai-đu.

* Thư chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam Bùi Thanh Sơn: Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào Xạ-lởm-xay Côm-ma-xít; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prạ Xộ-khon.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-nuoc-gui-dien-thu-chuc-mung-lanh-dao-cap-cao-nuoc-ta-641383/