Các nước thành viên ASEAN quan tâm hiện đại hóa nền công vụ

Gốc
Ngày 8-4, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp trù bị trực tuyến và họp quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21).

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, sau khi nhận vai trò Chủ tịch ACCSM từ Thái Lan, Bộ Nội vụ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN, cơ quan công vụ các nước thành viên ASEAN để xây dựng chương trình làm việc, cập nhật các hoạt động, dự án trong khuôn khổ kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025.

“Với chủ đề "Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”, tôi hy vọng Việt Nam sẽ chủ trì một nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM hiệu quả, đem lại kết quả thực chất”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) Chu Tuấn Tú báo cáo tóm tắt các hoạt động dự kiến và các kết quả kỳ vọng đạt được trong nhiệm kỳ Chủ tịch 2 năm ACCSM 21. Theo báo cáo, Việt Nam chọn chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng” vì nội dung “Hiện đại hóa và cải cách nền công vụ” là lĩnh vực ưu tiên thứ 5 của kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025. Cùng với đó, ASEAN đang hướng tới việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN như đã đề ra tại Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Đặc biệt là tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có nhiều thay đổi, cần thiết phải có sự gắn kết và chủ động thích ứng của nền công vụ các nước thành viên.

Các hoạt động chính trong nhiệm kỳ 2 năm gồm: Năm 2021 có cuộc họp trù bị trực tuyến và họp quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) diễn ra ngày 4-8-2021; họp trực tuyến đầu mối phụ trách và quan chức cấp cao (SOM), ACCSM, kết hợp hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền hành chính” (dự kiến diễn ra ngày 19, 20-8-2021); năm 2022 có sự kiện chính thức là hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3 và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt (dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6-8-2022).

Các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận về nhiều nội dung: Xây dựng tuyên bố ASEAN về việc thúc đẩy sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới; tiến trình thực hiện kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025; cập nhật về mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN; chia sẻ thông tin về tình hình và các biện pháp đối phó với Covid-19 giữa các nước thành viên ASEAN…

Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm tới việc đo lường hiệu quả của nền hành chính công, xây dựng nền công vụ minh bạch, hiện đại hóa nền công vụ…

Hiền Thu

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/995837/cac-nuoc-thanh-vien-asean-quan-tam-hien-dai-hoa-nen-cong-vu