Ngày 14/12, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị cấp bộ trưởng khu vực Tiểu vùng sông Mê Công lần thứ hai về hợp tác chống buôn người.