Ngày 14/12, Hội nghị Bộ trưởng lần 2 và Hội nghị quan chức cấp cao lần 5 các nước Tiểu vùng sông Mekong về hợp tác chống tội phạm buôn người đã bế mạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc).