Các “ông lớn” nói về mục tiêu năm Mậu Tý

“Nếu không biết mình đang đi đâu thì mọi ngọn gió đưa đẩy con thuyền đều là ngọn gió đúng và nếu bạn cứ đi theo mọi hướng gió thì thuyền của bạn sẽ chạy lòng vòng”. Đây là lời khuyên của Ken Loughnan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Victoria, Melbourne. Với một doanh nghiệp cũng vậy, nếu doanh nghiệp không có mục tiêu thì sẽ không biết sẽ đi đâu, về đâu.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep/Vanhoadoanhnghiep/37166/default.aspx