(VietNamNet) - “Được voi đòi tiên”, đó là nhận xét của báo giới sáng 30/9, trong phần thẩm vấn các bị cáo nguyên lãnh đạo bưu điện “dính” đến vụ Nguyễn Lâm Thái. Các bị cáo này dù chịu án rất nhẹ vẫn xin được miễn trách nhiệm hình sự.