Nắm bắt được nhu cầu giải trí của nhiều phụ nữ, đặc biệt là các tiểu thương, Trần Thị Hạ đã tổ chức các sòng bài lưu động ở khách sạn, lều tranh vắng vẻ... cho các quý bà từ các tỉnh lân cận về sát phạt.