Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu Singapore cho rằng: “Mỗi quốc gia khác nhau đặt ra một mục tiêu khác nhau khi lập quỹ đầu tư chính phủ”.