QĐND Online - Ngày 7-11, Bộ Y tế đã ban hành Quy trình xử lý mắm tôm gây ô nhiễm mầm bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm như sau: