Theo dự báo của Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas), năm 2010, ngành điều Việt Nam sẽ đạt tổng sản lượng 400.000 tấn, có tổng giá trị 1,2 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD.

Bên cạnh việc xuất khẩu nhân điều, việc chế biến các sản phẩm từ trái điều như cồn khô, thực phẩm... sẽ gia tăng đáng kể. Với sản lượng và kim ngạch như dự báo trên, ngành điều Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới. Sắp tới, việc thành lập sàn giao dịch điều tại tỉnh Bình Phước sẽ góp phần vào bình ổn giá điều./. (TTXVN/Vietnam+)