Bridney Spears và Paris Hilton được mong chờ là sẽ đại diện cho nước chủ nhà biểu diễn trong đêm trao giải nhưng cuối cùng, tên họ đã không xuất hiện trong chương trình.