Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải báo cáo Thủ tướng

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Yêu cầu này nhằm bảo đảm việc sử dụng đúng, có hiệu quả vốn nhà nước tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát hiện nay của Chính phủ