Sự có mặt và trỗi dậy của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở khu vực Tây Phi đang khiến cho các nhóm Hồi giáo ở đây lo lắng. Do đó, rất nhiều thủ lĩnh Hồi giáo đã kêu gọi việc thành lập một mặt trận chung chống Al-Qaeda.