Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Các thủ thuật tài chính được thực hiện ra sao?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Để thúc đẩy sự phát triển của thị trường địa ốc, thủ thuật CDO (Collaterized Debt Obligation) - dịch tạm là trái phiếu hay nghĩa vụ nợ có thế chấp cho vay mua nhà (mortgage) và CMO (Collaterized Mortgage Obligation hay Security)

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=28303