Tuy mới phát triển cây hồ tiêu trong vòng 15 năm trở lại đây nhưng các tỉnh Tây Nguyên đã nhanh chóng trở thành vùng sản xuất hồ tiêu lớn thứ hai trong cả nước sau các tỉnh miền Đông Nam bộ.