Các trạm thu phí hơn 3,1 nghìn tỷ trong quý III

Gốc
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, số dự án đang thu phí trong quý III là 62 dự án với số thu là gần 3.126 tỷ đồng với 63.109.127 lượt.

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ninh Bình)

Trong đó, số thu tháng 7 là hơn 1.164 tỷ đồng với lưu lượng 22.941.361 lượt; Số thu tháng 8 là gần 984 tỷ đồng với lưu lượng 19.286.008 lượt; Số thu tháng 9 là hơn 1.005 tỷ đồng với lưu lượng 19.341.758 lượt

Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Đầu tuần này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục vừa đề nghị Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15 giờ ngày 31/10/2020.

Công văn gửi Liên danh Công ty CPĐT 194 - Công ty CP Rạng Đông - Công ty TNHH XD ĐT cơ sở hạ tầng Phú Thọ - Công ty CP tập đoàn Tân Thành Đô - Công ty TNHH Bệnh viện mắt Thái Thành Nam (Nhà đầu tư); Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K (Doanh nghiệp dự án); Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Quản lý đường bộ IV.

Công văn nêu rõ, căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, về chi phí bảo toàn vốn trên phần vốn chủ sở hữu trong thời gian khai thác: Ngày 12/8/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 5659/TCĐBVN-TC về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/02/2020 của Chính phủ đối với nội dung quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 7/11/2011 của Bộ Tài chính có hiệu lực. Đến nay,Tổng cục ĐBVN chưa nhận được chỉ đạo của Bộ GTVT về vấn đề này.

Về phương án tài chính của Dự án: Ngày 08/7/2020, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức họp với Doanh nghiệp dự án để tính toán xác định thời hạn thu phí của Dự án. Các bên đã thống nhất như sau: Chi phí bảo toàn vốn trong giai đoạn khai thác: Cần thực hiện theo kết luận của cơ quan kiểm toán, tạm thời chưa tính trong phương án tài chính để xác định thời gian thu phí của dự án. Trường hợp Kiểm toán nhà nước có ý kiến khác sẽ điều chỉnh phương án tính toán và cập nhật điều chỉnh hợp đồng theo quy định. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án tạm tính kết thúc vào ngày 31/10/2020.

Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, Tổng cục ĐBVN đề nghị Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tạm dừng thu phí tại các Trạm thu phí thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1K đoạn Km2+487 - Km12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức hợp đồng BOT vào đúng thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 31/10/2020./.

Tin, ảnh Kim Cương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/kinh-te/cac-tram-thu-phi-hon-3-1-nghin-ty-trong-quy-iii-566829.html