Các trò “bệnh hoạn” ở hồ bơi

Hanoinet - Là dân đồng tính nên N (trường MD) chọn hồ bơi TP là điểm đến của mình trong hè này. Theo anh bạn thì hồ bơi này cho dân gay, đến đây có thể gặp được rất nhiều người cùng “giới”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=61385