Các trường CĐ Kinh tế công bố điểm chuẩn

Gốc
Nhóm các trường CĐ Kinh tế gồm: CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam, CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, CĐ công nghệ và kinh tế Bảo Lộc đã có điểm chuẩn.

CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

Ảnh minh họa

Điểm chuẩn Nguyện vọng 1 (Điểm chuẩn và điểm xét tuyển áp dụng đối với khu vực 3)

STT

Mã ngành

Tên Ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV1

Điểm xét tuyển NV2

1

C720501

Điều dưỡng

A, B

A : 10,0đ
A1: 10,0đ
B: 11,0đ D1: 10,0đ

A : 10,0đ
A1: 10,0đ
B: 11,0đ
D1: 10,0đ

2

C900107

Dược sỹ

A, B

3

C480202

Tin học ứng dụng

A, A1, D1

4

C340201

Tài chính ngân hàng

5

C340301

Kế toán

6

C340101

Quản trị kinh doanh

7

C510102

Công nghệ KT công trình xây dựng

8

C850103

Quản lý đất đai

CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long thông báo điểm trúng tuyển Cao đẳng – Hệ chính quy như sau:

Điểm trúng tuyển: (Cho cả hai đối tượng: Học sinh phổ thông và Học sinh liên thông). Các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Cụ thể điểm trúng tuyển cho từng khu vực và đối tượng như sau:

Khu vực

Đối tượng

HSPT

ƯT2

ƯT1

Khu vực 3

9

8

7

Khu vực 2

8,5

7,5

6,5

Khu vực 2 NT

8

7

6

Khu vực 1

7,5

6,5

5,5

CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung đã xác định điểm trúng tuyển, điểm NV2 Cao đẳng chính quy năm 2013 cho tất cả các ngành trường đang đào tạo như sau: Khối A; A1 và D1: 10,0 điểm

Mức điểm trúng tuyển trên dành cho HSPT ở KV3 , mỗi nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp cách nhau là 1,0 điểm, mỗi KV ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Trong 3 môn thi không có môn bị điểm 0

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) từ kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2013 vói 350 chỉ tiêu :

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

I- Công nghệ kỹ thuật xây dựng: gồm 3 chuyên ngành

1- CNKTXD Công trình thủy lợi

2- CNKTXD Công trình giao thông

3- CNKTXD Công trình dân dụng và công nghiệp

A, A1

150

10,0

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước: gồm 3 chuyên ngành

1- Công trình chỉnh trị sông và giao thông thủy

2- Cấp thoát nước

3- Tưới tiêu cây trồng

A, A1

100

10,0

Kế toán: gồm 2 chuyên ngành

1- Kế toán doanh nghiệp

2- Kế toán hành chính sự nghiệp

A, A1

D

100

10,0

Nhận Hồ sơ xét tuyển từ ngày 20.8.2013 qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường.

CĐ công nghệ và kinh tế Bảo Lộc xét tuyển Cao đẳng chuyên nghiệp Hệ chính quy năm 2013 (NV2) cụ thể như sau:

Khối A và A1: Ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi

Nhóm Đối tượng

Khu vực

HSPT

Ưu tiên 2

Ưu tiên 1

Ghi chú

KV3

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV2

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV2-NT

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

KV1

Điểm trúng tuyển

8.5

7.5

6.5

Khối D (D1, 2, 3, 4, 5, 6): Ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh

Nhóm Đối tượng

Khu vực

HSPT

Ưu tiên 2

Ưu tiên 1

Ghi chú

KV3

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV2

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

KV2-NT

Điểm trúng tuyển

9.0

8.0

7.0

KV1

Điểm trúng tuyển

8.5

7.5

6.5

Khối B: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi

Nhóm Đối tượng

Khu vực

HSPT

Ưu tiên 2

Ưu tiên 1

Ghi chú

KV3

Điểm trúng tuyển

11.0

10.0

9.0

KV2

Điểm trúng tuyển

10.5

9.5

8.5

KV2-NT

Điểm trúng tuyển

10.0

9.0

8.0

KV1

Điểm trúng tuyển

9.5

8.5

7.5

Thủ tục và thời gian đăng ký xét tuyển:

Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển là Bản chính Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 đã điền đầy đủ thông tin ở phần đăng ký xét tuyển. Trường hợp chuyển qua đường Bưu điện gửi kèm 1 bao thư có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, điện thoại liên lạc.

Thời gian đăng ký xét tuyển:Từ 12.8.2013 đến 31.8.2013. Công bố kết quả trước ngày 2.9.2013.

Vân Nga

Tin nóng

Tin mới