Các trường đại học công khai mức điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển

Gốc
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, theo lịch tuyển sinh, thí sinh trúng tuyển đợt 1 kết thúc xác nhận nhập học vào 17 giờ ngày 12-8 (tính theo dấu bưu điện). Kết thúc xét tuyển đợt 1, bên cạnh một số trường tuyển đủ chỉ tiêu vẫn còn một số trường phải tuyển đợt 2, như Trường đại học (ĐH) Tây Nguyên vừa ra thông báo xét tuyển bổ sung các ngành đào tạo đại học hệ chính quy với 685 chỉ tiêu cho 29 ngành học; Trường ĐH Cần Thơ xét tuyển bổ sung 920 chỉ tiêu cho 34 ngành học...

Để bảo đảm công tác xét tuyển, Bộ GD và ĐT yêu cầu các trường kết thúc mỗi đợt xét tuyển phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và phương tiện thông tin đại chúng mức điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển. Sau khi hết thời hạn thí sinh xác nhận nhập học của từng đợt xét tuyển, các trường phải cập nhật danh sách thí sinh nhập học của từng đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và hệ thống nghiệp vụ tuyển sinh của Bộ GD và ĐT. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học vào trường, hội đồng tuyển sinh trường mới được xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển bổ sung (nếu có). Đồng thời, thông tin tuyển sinh của các đợt xét tuyển bổ sung phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD và ĐT trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày. Các trường nhận đăng ký và chính thức xét tuyển đợt bổ sung từ ngày 22-8.

PV