TT - Năm 2008, một số trường ĐH vừa mới được thành lập sẽ chính thức tuyển sinh. Với những tiêu chí và mục đích đào tạo khác nhau, các trường này cung cấp thêm cho thí sinh (TS) nhiều sự lựa chọn.