GD&TĐ - Hỏi: Tôi cùng một số giáo viên đang có quá trình công tác tại một trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thuộc huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) trên 5 năm.

Cac truong hop duoc huong va khong duoc huong phu cap thu hut - Anh 1

Theo tôi hiểu thì lẽ ra tôi được tiếp tục được hưởng chế độ thu hút nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa được giải quyết. Vậy xin hỏi việc giải quyết như thế có đúng không ? Nếu muốn được hưởng phụ cấp thu hút thì chúng tôi phải làm gì? - Nguyễn Trung Nghĩa (nguyentrungnghia***@quangbinh.edu.vn).

* Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 "Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn", quy định:

Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/1/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn tại Khoản 1 Điều 9 Văn bản trên quy định: "Thời hạn luân chuyển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam.

Hết thời hạn công tác nói trên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền sắp xếp luân chuyển công tác trở về nơi ở và làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục liên hệ chuyển công tác, giải quyết thuyên chuyển theo nguyện vọng".

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn được điều động về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được hơn 5 năm, nếu như vì lý do cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành.

Còn trong trường hợp bạn xin tình nguyện ở lại dạy học nơi vùng khó thì bạn sẽ không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút.

Ngoài ra, nếu giả sử trong quyết định điều động, luân chuyển công tác của bạn không ghi thời hạn được trở lại vùng thuận lợi thì trường hợp này sẽ căn cứ vào Khoản 1, Điều 9 để tính hưởng phụ cấp. Theo đó, bạn sẽ không tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút nữa, mà sẽ chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.