Hiện nay, các trường ĐH, CĐ thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao trên cả nước chỉ chiếm khoảng 7% trong tổng số hơn 300 trường ĐH, CĐ. Cùng nằm trong hệ thống đào tạo bậc ĐH trong nước nhưng những trường nghệ thuật này lại có những đặc thù riêng.