Trong thời gian khủng hoảng này, không ít tỷ phú lắm tiền mặt và “gan dạ” đang đi theo lời khuyên của Buffett...