Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Gốc
Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 5 đến 8-4-2021, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Quốc hội.

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/995800/cac-uy-vien-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-khoa-xiv