Các vận động viên giành huy chương được bảo hiểm mức cao nhất

ND - Để chuẩn bị  cho SEA Games  24, Đoàn thể thao Việt Nam cần bổ sung kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng. Riêng về vấn đề bảo hiểm cho các VĐV, mức bảo hiểm bồi thường tối đa là 30.000 USD/người trong  suốt thời gian thi đấu tại SEA Games. Một điểm mới tại hợp đồng bảo hiểm lần này, ngoài mức bảo hiểm trong  thời gian thi đấu, tất cả các VĐV  giành huy chương tại SEA Games 24 sẽ được  Công ty Bảo Việt, Hà Nội bảo hiểm với mức trách nhiệm cao nhất là 50 triệu đồng trong  năm 2008. Vấn đề lịch trình đi lại đang được trình duyệt cho phù hợp với điều kiện thi đấu.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109361&sub=136&top=46