TTO - Theo các nhà thiên văn học, các dữ liệu mới do tàu thăm dò Cassini thu thập được cho thấy các vòng tròn quanh sao Thổ đã có cách đây hàng tỷ năm và có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn.