Các sân bay 'nhặt tiền lẻ' để kiếm hàng tỷ USD mỗi năm ra sao?

Gốc
Nhiều sân bay cần hơn 1 tỷ USD mỗi năm để vận hành, bao gồm tiền nhân viên, bảo trì và các chi phí khác. Vậy làm cách nào các sân bay có thể kiếm được số tiền lớn hơn thế?

Ngọc Phúc - Lệ Huyền Video: Wendover Productions