(VTC News) - 2 "đội bóng" là 2 đơn vị lính nằm ở hai bên chiến tuyến. Cách chơi bóng của họ thật kỳ lạ.