Cách chọn mua đào và quất

Gốc
Khi chọn đào, nên tránh những cành có tán lệch, các nhánh đâm lên không cùng bắt đầu từ một điểm trên thân, gốc.

Tin nóng

Tin mới