Dù trẻ thích có em bé hay không thì bạn cũng nên chuẩn bị trước tinh thần cho trẻđểtránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ và cũng giảm stress cho bạn.