Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cách chức 6 hiệu trưởng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Các hiệu trưởng bị cách chức gồm: Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Hóa, trường tiểu học (TH) Thanh Lạng (xã Thanh Hóa), trường TH xã Thanh Thạch, trường TH Kim Lũ (xã Kim Hóa), trường TH Quảng Hóa (xã Lê Hóa) và trường TH xã Đồng Hóa.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=57541