UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy đối với bà Y Nga. Trong thời gian được giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Sa Thầy, năm học 2012 - 2013, bà Y Nga đã có những sai phạm tiếp tay cho một số đối tượng môi giới nhận tiền trong kỳ thi tuyển dụng.