Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cách đăng ký trực tuyến bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công

Từ nay, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bất cứ đâu bằng hình thức trực tuyến thông qua Công dịch vụ công.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nan vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-BHXH về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công". Người dân có thể đăng ký trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia với quy trình được tự động hóa mức độ cao.

Đồng thời, nhằm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã phát hành Công văn số 116 /CNTT-PM gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai dịch vụ công này.

Đồng thời yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức truyền thông nhằm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công; quán triệt cán bộ nghiệp vụ theo dõi hồ sơ phát sinh, cấp tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội kịp thời, đúng quy định.

Cụ thể về quy trình đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia xem tại đây

Bảo Thoa