Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cách đặt mật khẩu cho tập tin exe

Báo Công Thương
Gốc

Trên cơ quan tôi dùng chung máy tính, tôi lại có nhiều chương trình không muốn người khác sử dụng thì phải làm sao? Có cách nào đặt mật khẩu cho từng chương trình không? Mong Nhịp cầu giúp giùm. (Tran Thien Toan - trthtoan@...)...

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=12970