“Khi bạn nói anh sẽ gọi lại ngay cho em thì cô ấy sẽ tin chỉ 5 phút nữa điện thoại sẽ tít tít."