Cách khóa thẻ ngân hàng bằng ứng dụng và tin nhắn

Gốc
Khi phát hiện có điều bất thường trong tài khoản ngân hàng, người dùng có thể khóa thẻ ngay lập tức thông qua ứng dụng hoặc tin nhắn chỉ với vài thao tác đơn giản.

EKIP THỰC HIỆN CÔNG NGHỆ TRONG TẦM TAY