Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cách ly tập trung toàn bộ người về Hà Nội từ các địa phương có dịch

Đây là nội dung Công điện số 16/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội vừa được ban hành về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/infographic-cach-ly-tap-trung-toan-bo-nguoi-ve-ha-noi-tu-cac-dia-phuong-co-dich-428095.html