Công tác dân vận góp phần đem lại thắng lợi cuộc cách mạng tháng tám năm 1945

Công tác dân vận góp phần đem lại thắng lợi cuộc cách mạng tháng tám năm 1945

Ngay từ khi mới ra đời, trong Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng xác định: 'Đảng phải...

42 liên quan

Hào khí tháng 8 và khát vọng của dân tộc

Hào khí tháng 8 và khát vọng của dân tộc

Cách mạng tháng 8/29145 là sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ta, xóa bỏ chế độ thực dân, giành độc lập...

42 liên quan

Đảng lãnh đạo công tác thanh tra trong xây dựng và bảo vệ chính quyền Cách mạng thời đoạn 1945 -1946

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách...

42 liên quan

Việt Nam - 'đêm trước' mùa thu năm 1945 (Bài cuối)

Cách mạng tháng Tám để lại thông điệp cứng rắn, dân tộc Việt Nam trường tồn đến hôm nay là có lý do, đó là...

42 liên quan

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám

Sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, cùng với...

42 liên quan

Giá trị của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận

Thực chất của luận điệu cho rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam nổ ra và thành công là 'một sự...

42 liên quan

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2019) : Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân...

42 liên quan

Lòng dân là điểm tựa vững chắc nhất

Sau 74 năm, thành công của Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) vẫn để lại nhiều bài học lịch sử quý...

42 liên quan

Từ những ngày mùa Thu tháng Tám

Vào ngày này cách đây 74 năm, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, của Bác Hồ, cả dân tộc triệu người...

42 liên quan

Những điều đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã để lại bài học thành công...

42 liên quan

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây vừa tròn 74 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân...

42 liên quan

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2019) : Từ khát vọng độc lập tự do của Bác Hồ đến tầm nhìn xây dựng đất nước hùng cường

Hành trình xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh của dân tộc...

42 liên quan

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng tháng Tám

Tháng 8-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ có vỏn vẹn 5 ngàn đảng viên, rất nhiều trong số những đồng chí...

42 liên quan

Giá trị lịch sử của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước

Mùa thu cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên một kỳ tích trong thế kỷ XX, đó...

42 liên quan

Bác Hồ với việc chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945

Thực tế lịch sử 73 năm qua đã khẳng định rằng, Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân...

42 liên quan

Bài học thời cơ của Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của...

42 liên quan