Tôi là Trần Thị Thương (1985) và chồng tôi là Nguyễn Trung Dũng (1983). Mới đầu tôi chỉ dự định chọn chồng trong vòng bán kính 5 km quanh nhà trở lại nhưng không ngờ lại lấy anh, người cách nhà tôi tới 180 km.

>> Dự thi ảnh cưới tháng 11

>> Xem tiếp

* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây .