Nhiều cơ sở đã sử dụng thuốc trichlorfon dùng đuổi côn trùng để tẩm ướp vào cá khô để giữ cá được lâu hơn.

Video: Cách nhận biết cá khô tẩm hóa chất:

Theo VTC14