Thực hiện chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tập thể dục đều đặn sẽ giúp mọi lứa tuổi tăng chiều cao hiệu quả.

Video: Cách tăng chiều cao hiệu quả ở mọi độ tuổi: