Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cách tính hưởng BHXH 1 lần

Một bạn đọc hỏi: Đến nay, em đã tham gia BHXH được 4 năm 10 tháng. Nếu được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần thì sẽ được bao nhiêu tiền?

Theo bạn đọc này, quá trình đóng BHXH của họ như sau: Từ tháng 10-12/2012: 1.993.600đ; từ tháng 1-12/2013: 2.352.000đ; từ tháng 1-12/2014: 2.688.000đ; từ tháng 1-12/2015: 3.089.600đ; từ tháng 1-8/2016: 3.657.000đ; từ tháng 9/2016 - 2/2017: Nghỉ thai sản; từ tháng 3-6/2017: 3.917.000đ; từ tháng 7-7.2017: 3.730.000đ.

Trả lời:

Tại khoản 2, Điều 8, Nghị định số 115 của Chính Phủ, hoặc khoản 2, Điều 60 Luật BHXH quy định về mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

-Tại Khoản 2, Điều 9, Nghị định số 115, hoặc Khoản 2, Điều 62, Luật BHXH quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính trợ cấp 1 lần đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

- Tại khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định khi tính mức hưởng BHXH 1 lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1-6 tháng được tính là nửa năm, từ 7-11 tháng tính là một năm.

Trường hợp của bạn có mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng là: (174.132.000 đồng : 58 tháng = 3.002.275 đồng). Như vậy, mức hưởng BHXH 1 lần = { (1,5 tháng x 2 năm) + (2 tháng x 3 năm)} x 3.002.275 đồng = 27.020.475 đồng.

CHUYÊN GIA THANH TÂM

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/cach-tinh-huong-bhxh-1-lan-1458036.tpo